Свободни места в 5. и 6. клас

school

Към дата 12.09.2022 година има свободни места в следните паралелки:

  • 5.в клас – 2 места;
  • 5.г клас – 1 място;
  • 6.а клас – 2 места;
  • 6.в клас – 1 място;
  • 6.г клас – 3 места;
  • 6.д клас – 4 места.