Спортен празник

sport спорт топки

На 30.09.2022 година – петък от 09.30 часа в  училището ще се проведе спортен празник с участие на учениците от І до ХІІ клас.

Спортният празник е във връзка с Европейската седмица на спорта 23-30.09.2022 г. и участие на училището в проект на район „Изгрев“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

От 27 до 29.09.2022 г. в училището се провеждат различни спротни мероприятия във връзка с проекта.