Дарителство

donate дарение съпричастност

На 15.10.22 г. с безвъзмездната помощ на Елена Игнатова, представител на 4.д клас в Училищното настоятелство, лично закарахме и предоставихме на децата и родителите, както и на секретаря на читалището в селото, закупените материали. Благодарим от името на децата и техните родители от с. Каравелово за сторената доброта и за това, че семейството на 105. СУ „Атанас Далчев“ потвърди за пореден път традицията в дарителството!

Благотворителна акция на четвъртокласници в с. Каравелово.