Общо събрание на Обществения съвет

team peоple отбор екип хора

На 25.10.2022 г. от 18.30 часа в учителската стая ще  се проведе Общо събрание за избор на нов Обществен съвет поради изтичане на мандата на сегашния Обществен съвет.