Среща с проф. д.ф.н. Красимира Алексова

букви

На 22. ноември учениците от 11. А и 11. Б клас имаха интересна и вълнуваща среща с проф. д.ф.н. Красимира Алексова. Тя е професор, доктор на филологическите науки и преподава съвременен български език, морфология на българския език и социолингвистика. Интересува се и от езикова типология и от преподаването на български език като чужд. Работи в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Издала е 4 книги и около 220 статии и студии.

Професор д.ф.н. Красимира Алексова по лесен и достъпен начин запозна учениците в 11. А и 11. Б с предмета на науката социолингвистика. Изненада ги с интересното и провокативно начало на своята лекция, въвлече ги в едно бързо проучване за престижността на езика и недвусмислено ги убеди, че да се владее книжовният вариант на българския език може и да не е много лесно, но със сигурност носи престиж и е залог за положителното ни приемане в обществото. Проф. д.ф.н. Красимира Алексова сподели с единайсетокласниците, че ще им бъде много благодарна, ако те споделят с нея кое в учебника, в който тя е съавтор, им е ясно и кое ги затруднява. Заяви, че всяка обратна връзка от тях ще ѝ бъде много полезна и ще знае как да редактира урочните статии, на които тя е автор, така, че те да бъдат достъпни за учениците в 11. клас. След края на двата часа учениците имаха възможност да ѝ зададат лично въпроси, да получат автографи от нея и съвсем от близо да се докоснат до един водещ съвременен учен и много отзивчив и земен човек.

След часовете Ема Динчева имаше възможността да си поговори непринудено с проф. д.ф.н. Красимира Алексова и да ѝ зададе няколко въпроса. Пълния текст на интервюто с проф. д.ф.н. Красимира Алексова може да прочетете на страниците на нашия училищен вестник.

Благодарим на г-жа Емилия Никова, че организира тази среща, и на проф. д.ф.н. Красимира Алексова, че прие поканата за нея и заяви готовността си отново да се срещне с учениците на 105. СУ „Атанас Далчев“.