105. СУ “Атанас Далчев“ – Училище посланик на Европейския съюз

знаме ЕС

През новата учебна 2022/2023 година, нашето училище 105. СУ „Атанас Далчев“ бе избрано да бъде училище посланик на Европейския съюз. Програмата ще бъде изпълнявана в рамките на три години, през които сме изправени пред задачата да направим нашите ученици достатъчно информирани за дейностите на Европейския съюз и всички предимства, които ни дава той, като негови членове. Дейностите в училище ще се осъществяват под ръководството на двама старши посланици – Петя Стоева, учител по География и икономика и Пламенна Мирчева, учител по Български език. Те ще работят заедно с 16 младши посланици, избрани от различни класове на гимназия. Предстои интензивна работа по проекта и се надяваме на качествени резултати!

Първият етап от програмата беше реализиран на 27-28.10, а именно обучението на нашите старши посланици. Те предадоха своето вдъхновение и идеи и на младшите посланици и заедно започнаха своите дейности в училище.

Очаква ни година, изпълнена с много интересни занимания за всички ученици в училище. Надяваме се на голям успех!