СЪОБЩЕНИЕ!

Важно

Междусрочна ваканция:

01.02.2023 г.- 05.02.2023 г.


Начало на ІІ срок:

06.02.2023 г.


Разпределение на учениците:

І смяна: 1. клас, 4. клас, 8. – 12. клас, ЦДО 2 и ЦДО 3
ІІ смяна: 2. клас, 3. клас, 5. – 7. клас, ЦДО 1 и ЦДО 4