Ден на европейските автори

ден на европи.ейските автори

На 23.03.2023 г Европейската комисия, с подкрепата на Националните агенции обяви нова инициатива – Ден на европейските автори. Наш гост беше поетът Николай Милчев, дългогодишен учителпо български език и литература в 105-то училище. Изпълнен с огромна скромност, смирение и гордост той прочете разказа си „Точка“, разчувствайки учениците. На срещата присъства и младата поетеса Ивана Илиева, възпитаник на 105. СУ, която докосна всички със своите стихове.