Кмет за един ден

На 4 май 2023 година учениците от Ученическия парламент при 105. СУ “Атанас Далчев” посетиха община “Изгрев”, където се запознаха с административната работа и дейността на кмета д-р Делян Георгиев. Това посещение им даде възможност да видят на място как функционира една община и какви са задачите, пред които стои администрацията.

В хода на посещението всеки от учениците беше назначен за различна длъжност, като Тихомир Спасов от 11. А клас заемаше почетната позиция на кмет, а Ема Динчева от 11. Б клас беше заместник-кмет. Деница Димитрова от 11. Б клас беше секретар, а Константина Чолакова от 11. В клас – началник на отдела „Хуманитарни дейности“. Стела Харизанова от 11. Б клас беше част от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, а Гергана Григорова от 9. А клас се занимаваше с Гражданската администрация и административно обслужване. Симона Димитрова от 11. А клас беше отговорна за Инфраструктурата и устройството на територията, а Светлин Светозаров от 12. А клас – за Връзките с обществеността.

Учениците с нетърпение очакват следващата среща и вече са още по-амбицирани и заредени за дейността си. Участието в инициативата „Кмет за един ден“ им даде възможност да видят и разберат как работи общината, да научат повече за административната работа и да приложат своите умения и знания в практика. Събитието също така ги насърчи да бъдат по-активни и отговорни граждани в бъдеще.