График на изпити за оформяне на срочни и годишни оценки

календар calendar date

График за изпити на ученици

за оформяне на срочни и годишни оценки (25 %)

учебна 2022/2023 г.

ПредметДатаУченици
1.Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ26.06.2023 г. – 10:00 ч.
Библиотека  
7. А клас
7. Г клас    
2.Физика и астрономия – ЗУЧ28.06.2023 г. -10:00 ч.
Библиотека  
7. Б клас
7. Г клас