Прием в първи клас

важно внимание

             Уважаеми родители,

           На 15.06.2023 г., от 16:15 часа в зала № 106, ще се проведе подбор на случаен принцип за попълване на незаети места в паралелките с избираеми учебни часове по математика и природни науки и английски език.

          Очакваме лично присъствие на родителите, които желаят да участват в провеждането на подбора.

          Други входящи номера, освен тези на присъстващите, няма да бъдат влючени.