СУ и СУ си сътрудничат

105. СУ „Атанас Далчев“ и СУ „Св. Климент Охридски“ – стимул, ученолюбивост, сила и успех

Щастливи сме да споделим, че през изминалата учебна година имахме честта и удоволствието да общуваме с университетски преподавател в лицето на проф. д.ф.н. Красимира Алексова и да посетим две нейни лекции по социолингвистика в СУ „Св. Климент Охридски“.

Всичко започна на 22.11. 2022 г., когато по покана на Емилия Никова професор д.ф.н. Красимира Алексова гостува в училището ни и запозна учениците от 11. А и 11. Б с предмета на науката социолингвистика. Интересната ѝ лекция неусетно ги въвлече в едно бързо проучване за престижността на езика и недвусмислено ги убеди, че владеенето на книжовния вариант на българския език може и да не е много лесно, но със сигурност носи престиж и е залог за положителното ни приемане в обществото.

В края на гостуването си проф. Кр. Алексова сподели, че ще очаква обратна връзка за своите статиите в учебника „Езикът и обществото“ и че ще ѝ бъде интересно да види проучване на самите ученици. В отговор на това 11. Б клас проведе своя анкета, обработи данните и ги сподели с нея. Работата на единайсетокласниците беше оценена положително и проф. Алексова ги насърчи да продължават да провеждат такива проучвания във връзка с уроците по модул „Езикът и обществото“.

Още до края на календарната година учениците от 10. и 11. клас, които проявиха желание, имаха възможност да се включат в анонимна анкета за езиковите нагласи на българите, провеждана от проф. Алексова и колегите ѝ от Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

След това в края на месец май 2023 година група ученици от 11. А и 11. Б клас имаха възможност да посетят две нейни лекции по социолингвистика. За учениците ни беше интересно да бъдат част от учебния процес, да слушат, да се включат в коментарите на различни езикови примери. След това разгледаха красивото фоайе на СУ, Филологическата библиотека, потайностите на „Гълъбарника“, Музея по палеонтология.

Присъствието на ученици на лекция много изненада доцент д-р Владислав Миланов и той спонтанно им подари сборника „Езиковата бележка – от Балан до днес“, на който е съставител. Не по-малко щедра към нашите ученици беше и проф. д.ф.н. Красимира Алексова, която  ни подари няколко много ценни книги и сборници, които могат да използват всички ученици и учители по БЕЛ в часовете си по модул „Езикът и обществото“.

Финалният тържествен щрих в тазгодишните ни гостувания в СУ беше на 04.07. 2023 г., когато в зала 2 на СУ се състоя представянето на шест книги на четири авторки – проф. д.ф.н. Красимира Алексова, доц. д-р Стефка Абазова, доц. д-р Надежда Сталянова и гл. ас. д-р Яна Сивилова. Четирима ученици от 105. СУ чуха представянето на всяка от авторките, какво я е водило в изследователските ѝ търсения, кои са езиковите явления, които са изследвани. Освен това за един час учениците ни имаха възможността да седят редом с водещи български учени като проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Красимира Алексова, проф. д.ф.н. Амелия Личева, проф. д-р Гергана Дачева,  доц. д-р Стефка Абазова, доц. д-р Надежда Сталянова и други.

Надяваме се и следващата учебна година срещите ни с проф. Алексова и гостуванията ни в Университета да продължат!