Дневно разписание по класове

внимание

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І и ІІ КЛАС

        Първа смяна                              Втора смяна

1 час – 08.20 – 08.55                  1 час – 13.20 – 13.55

2 час – 09.10 – 09.45                  2 час – 14.10 – 14.45

3 час – 10.10 – 10.45                  3 час – 15.00 – 15.35

4 час – 11.00 – 11.35                  4 час – 16.00 – 16.35

5 час – 11.45 – 12.20                  5 час – 16.50 – 17.25

6 час – 12.30 – 13.05                  6 час – 17.35 – 18.10

                                                

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІІІ- ХІІ КЛАС

(І смяна за учениците от ІІІ и ІV клас започва от 2 час)

       Първа смяна                                  Втора смяна

1 час – 07.30 – 08.10                  1 час – 13.20 – 14.00

2 час – 08.20 – 09.00                  2 час – 14.10 – 14.50

3 час – 09.10 – 09.50                  3 час – 15.00 – 15.40

4 час – 10.10 – 10.50                  4 час – 16.00 – 16.40

5 час – 11.00 – 11.40                  5 час – 16.50 – 17.30

6 час – 11.45 – 12.25                  6 час – 17.35 – 18.15

7 час – 12.30 – 13.10                  7 час – 18.20 – 19.00


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СМЕНИ

І СРОК

І СМЯНА – 1., 2., 3., 5., 6., 7. КЛАС

ІІ СМЯНА – 4., 8., 9., 10.,11.,12. КЛАС

ІІ СРОК

І СМЯНА – 1., 4., 8., 9., 10.,11.,12. КЛАС

ІІ СМЯНА – 2., 3., 5., 6., 7. КЛАС