Конна езда

На 01.10.2023 г. по Проект в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община „София спортува“, учениците на 105. СУ “Атанас Далчев” преминаха през обучение по конна езда. Главната цел на дейността е насочена към осъществяване на връзка с животните и важността за тяхното опазване. Развитие на умения за езда, като основно средство за придвижване още от Древността.


Благодарим на Столична община за оказаната финансова подкрепа.