Победа до победа в Ученически игри 2024

Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация Спорт за учащи (БАСУ). Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

На 14 и 15 ноември 2023 година в зала „Триадица“ се проведе общинския етап от тазгодишните игри. Участниците от 5-те баскетболни отбора от нашето училище се представиха отлично:
Първо място за момичета 5-7 клас
Първо място за юноши 8-10 клас
Второ място за момчета 5-7 клас
Първо място за юноши 11-12 клас
Първо място за девойки 11-12 клас

Четирите отбора, завоювали първо място в своята категория, продължават участието си в Областните състезания.

Да им пожелаем успех!