Урок по родолюбие

На 31 януари в 3.а клас стартира проектът „По стъпките на Левски“. Това е серия от интердисциплинарни уроци, чиято цел е да изгради у децата осъзнатият патриотизъм, като ги запознае с живота, делото и идеите на Васил Левски.

В часа на класа ас. д-р Чавдар Ветов, който е преподавател по история в 105. училище, с помощта на Вероника Костадинова, Йоана Денева и Стела Кирилова, ученички от 10.а клас, представи на малките ученици презентация с основните моменти от живота на Апостола. Г-н Ветов обясни как трудностите в житейския път на Левски формират неговите възгледи за свобода и равенство. Разказа как Дяконът със своето обаяние, честност и жертвоготовност в продължение на години обикаля Централна България и успява да привлече хората към идеята си за свободна България – страна, в която всички имат равни права. В презентацията бяха включени петте запазени фотографии на Васил Левски, както и редица картини изобразяващи неговото дело, които са рисувани от български художници.  В този първи урок по родолюбие присъства и директорът на 105. училище  Цветанка Костадинова. 

През февруари месец, когато се почита смъртта на Апостола, учениците от 3.а клас ще посетят емблематични места в София, на които ще изкажат своята признателност.

Заключителната част на този проект ще се проведе в град Пазарджик под патронажа на местното Регионално управление на образованието. Нашите третокласници ще имат възможността да споделят наученото до момента с техни връстници от 1. ОУ  „Свети Климент Охридски“ – Пазарджик.