Прием в 1. клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

В прикачените файлове предлагаме на Вашето внимание актуална информация за предстоящата  кампания за учебната 2024/2025 година:    

1. Наредба за прием на ученици в 1. клас в общинските училища на територията на Столична община

2. График на дейностите за прием на ученици в 1. клас, достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1. клас в училище (ИСОДЗ);  

4. Обобщен график за прием на ученици в 1. клас;

5. Видове паралелки в 1. клас;  

6. Прилежащи райони за учебната 2024 -2025 година.