Глобални дни за действие

Целта на Глобалните дни за действие е да мотивира и вдъхнови всеки един от нас да предприеме положителни действия в областта на климата и заедно да се справим с извънредната климатична ситуация.

Затова и 105. СУ “Атанас Далчев” се включи в инициативата, пропагандираща глобалния екологичен проблем, заставайки в позиция за неговото решаване! За тази цел Глобалните дни за действие ни поставиха няколко задачи, като следващата от поредицата е “Да се подготвим за климатичните промени с помощта на биоикономиката”, по която работиха учениците от 3.е клас и техният ръководител г-жа Мария Грахльова.

Биоикономиката означава използване на възобновяеми биологични ресурси от сушата и морето. Включително посеви, гори, риба, животни и микроорганизми за производство на храна, материали и енергия, като например – платнени чанти, вълнени дрехи, органични храни и FSC сертифицирана дървесина.

Възпитаниците на 105. СУ от 3.е клас и г-жа Грахльова ви споделят много интересни снимки, свързани с това как изкуствено създадени продукти, използвани в ежедневието, могат да бъдат заменени с естествено произведени версии.


Вече ви разказахме какво представлява инициативата “Глобални дни за действие” и каква е тяхната цел! Затова направо преминаваме към задача номер четири, а именно – Да се подготвим за климатичните промени при различните метеорологични условия.

С промяната на климата честотата и интензивността на екстремните метеорологични явления като наводнения, суша, жега, пожари, вятър и снеговалеж се увеличават. Учениците от 4 клас заедно с г-жа Ивана Илиева, преподавател в ЦДО, старателно са изготвили два проекта, съдържащи подробна информация за местонахожденията на екстремните метеорологични събития случили се в България през последните три години, като са представени и тежките последствия от тях.

В невероятната работа на учениците е включено и решението на въпроса “Как да намалим природните бедствия?” Ако все още не знаете отговора, с радост ще ви споделим!

П.п. В проекта е включено и стихотворение, написано по повод наводненията по Българското Черноморие през 2023 г.  Автор: Неизвестен


Достигнахме и последната пета задача (Да се подготвим за климатичните промени чрез възстановяване на екосистемите) от предизвикателствата на инициативата Глобални дни за действие!

Птиците и техните миграционни модели са чудесен индикатор за въздействието на изменението на климата и здравето на екосистемите. Нашата задача е да споделим с вас снимки или видеоклипове на птиците, които сме забелязали из природата, но решихме малко да променим условията, за да бъде по-интересно за вас!

Класният ръководител на 2.в клас Гергана Стоилова е заснела с камера две видеа от езеро Сребърна, на които може да чуете невероятна симфония от звукове, ненадейно достигаща мащаба на концерт и подчертаваща уникалността на нашата природа.

А вашата задача е да напишете в коментар кои според вас са видовете птици, които създават красивия концерт? ⛰️☀️🌲🐦‍⬛

Успех!