Дискусия с кмета на общината

лого уп ученически парламент

Политика, власт, местно самоуправление – понятия, които бяха в основата на дискусията на учениците от 105. СУ „Атанас Далчев“ с кмета на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев. Г-жа Камелия Кюркчиева – заместник-кмет на СО – район „Изгрев“, придружи учениците във всеки от отделите на районната администрация и ги запозна както с работата на служителите, така и с гражданската активност, гражданското участие и гражданската инициатива като практическо проявление на гражданското образование и провери тяхната подготовка. Децата се включиха и в изключително интересен дебат за смисъла на политическото, и ролята на местната власт в този процес.