Прием в 1. клас

На 04.06.2024 г. от 08:00 часа в стая 105 ще се състои изборът на ученици за паралелката с разширено изучаване на математика. Случайният избор се налага поради факта, че подадените заявления за паралелката са повече от обявените места.

Записване на ученици в първи клас – от 08:00 до 17:00 часа в стая 106.