Конкурс на тема: „Скъпо училище, аз те виждам така!“ – “Cara scuola, ti vedo così!”- “Dear school, this is how I see you”

В чест на своя 85-годишен юбилей 105.СУ“Атанас Далчев“ с подкрепата на Училищното настоятелство обявява

КОНКУРС НА ТЕМА: 


„Скъпо училище, аз те виждам така!“ – “Cara scuola, ti vedo così!”- “Dear school, this is how I see you”


Конкурсът ще се проведе в три раздела : 

I раздел  „Литература“ /поезия; проза/ 

II раздел „Изобразително изкуство“ /живопис и графика; компютърна рисунка/. 

III раздел „Визуални изкуства“ /кратко видео – чрез поредица от слайдове, снимки, статични изображения, видео откъси, видео сюжет с актьорско участие и режисьорска намеса, анимация, графики и др./

Във всеки от разделите надпреварата ще се състои в три възрастови групи : I – IV клас, V – VІІ клас, VІІІ – XІІ клас.

Срокът за изпращане на творби за участие в конкурса е от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г..Резултатите ще бъдат обявени в срок до края на месец февруари 2022 г. Победителите ще получат грамоти и награди.

I.  ЦЕЛИ

Конкурсът е посветен на 85-годишнината от създаването на 105.СУ „Атанас Далчев“, гр. София. Той  има за цел да провокира въображението на учениците, като им даде възможност за творческа изява чрез езика на литературата, изобразителното изкуство, киното и технологиите в синхрон с девиза на училището – „Характер и талант“.

II. СТРУКТУРА

Конкурсът се провежда в три раздела:

 1. Литература

– поезия  /стихотворение/;

– проза /есе, разказ, приказка/.

 1. Изобразително изкуство

– рисунка, изпълнена в живописна, графична или смесена техника;

– компютърна рисунка.

 1. Визуални изкуства

– видео /до 3 минути/ – чрез поредица от слайдове, снимки, статични изображения, видео откъси, видео сюжет с актьорско участие и режисьорска намеса, анимация, графики и др.

III.  УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват ученици от  I до XII клас, разпределени в три възрастови групи:

І  възрастова група – I – IV кл.;

ІІ  възрастова група  V – VII кл.;

ІІІ възрастова група – VIII – XII кл.; 

IV.  РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРА“

 1. Всеки участник може да представи до две произведения в разделите „Поезия” и „Проза“.
 2. В конкурса не се допускат творби, участвали в други подобни изяви или публикувани вече в печатни и електронни  медии.
 3. Всяка творба трябва да съдържа следната информация:

– Име, презиме и фамилия на участника;

– Клас, възраст;

– Точен адрес и телефон за връзка;

– Електронна поща.

 1. Творбите за раздел „Проза“ трябва да отговарят на следните технически изисквания:

– Обем  до четири стандартни печатни страници;

– Шрифт  Times New Roman 12;

– Разредка на редове и абзаци 1,5;

– Подравняване : двустранно.

 1. В срок от 12,00 ч. на 01.12.2021 г. до 12,00 ч. на 31.01.2022 г. конкурсните творби трябва да се изпратят по електронен път на адрес: ubilei85@gmail.com
 2. Жури от специалисти с голям професионален опит ще оцени творбите. Ще бъдат присъдени по три награди /І, ІІ, III/ в отделните възрастови групи за всеки раздел на конкурса.
 3. Резултатите ще бъдат обявени до края на месец февруари 2022 г. на сайта на 105. СУ „Атанас Далчев“ – гр. София.
 4. Изпращането на творби за конкурса означава, че участникът приема всички условия за включване в него. Творбите не се връщат и организаторите си запазват правото да ги използват за популяризиране на конкурса в печатните и електронните медии.

V. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

 1. Рисунката, изпълнена в живописна, графична или смесена техника, трябва да отговаря на следните изисквания :
  – творбата да е с размер на листа : 35/50 см /минимален/ и 50/70 см /максимален/;
  – творбата да е авторска.
 2. Компютърната рисунка трябва да отговаря на следните изисквания :

– творбата да е с препоръчителен размер 4960px/3600px
– творбата да е изработена с графична програма по избор
– Допустими формати – JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP;
– творбата да е авторска;
– в творбата да не се използват готови картинки;
– творбата да е рисувана със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори.

 1. Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

– Име, презиме и фамилия на участника;

– Населено място;

– Клас, възраст;

– Точен адрес и телефон за връзка;

– Електронна поща;

– Име на творбата и кратко описание. 

 1. В срок от 12:00 ч. на 01.12.2021 г. до 12:00 ч. на 31.01.2022 г. конкурсните творби трябва да се изпратят на електронен адрес: ubilei85@gmail.com или занесат на адрес: ул. „Св. Пимен Зографски“ №7, 1172, ж.к. Дианабад, гр. София за конкурса „Скъпо училище, аз те виждам така!“ – “Cara scuola, ti vedo così” – “Dear school, this is how I see you”